Flowers Bloom Mindfulness Personal Growth

Bốn “thần chú” giúp mình giữ bình tĩnh thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực

Dù là một con người rất tích cực nhưng không có nghĩa là mình không gặp phải những lúc down mood (tâm trạng xuống dốc). Càng tích cực bao nhiêu thì trước đó mình đã càng phải gặp những tình huống “tiêu cực” để rèn luyện việc kiểm soát cảm xúc của mình bấy nhiêu. […]

Continue Reading
Back To Top